Wednesday, 5 June 2013

BESI WAJA: Raja Dan Rakyat

BESI WAJA: Raja Dan Rakyat: Bagi sebahagian besar orang Melayu, penghormatan mereka terhadap institusi raja masih tinggi. Bagi mereka, institusi raja masih punya pe...

No comments:

Post a Comment